Blog:

  • Czym jest Licencja Creative Commons Zero (CC0)?

    Licencja Creative Commons Zero (CC0) jest narzędziem prawnym, które umożliwia autorom „zrzeczenie się” swoich praw autorskich w zakresie, w jakim to jest prawnie możliwe. Jest to forma przekazania utworu do domeny publicznej lub jak najszerszego „zrzeczenia się” praw, zwłaszcza praw majątkowych. CC0 daje użytkownikom swobodę korzystania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów, bez konieczności pytania o…

    Read More

Zadzwoń