Blog:

  • CPA – Koszt za pozyskanie tj. Cost per Action

    CPA, czyli Cost per Acquisition lub Cost per Action, to pojęcia kluczowe w świecie marketingu internetowego. Odnoszą się one do strategii wyznaczania kosztów związanych z pozyskaniem klienta lub konkretną akcją, jaką wykonuje użytkownik na stronie internetowej. Rozwinięcie pojęcia CPA CPA można rozumieć jako metrykę mierzącą koszty, jakie firma ponosi za każdego nowego klienta lub za…

    Read More

Zadzwoń