Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Lekcja 4: Tabele i formularze

W czwartej lekcji naszego kursu skoncentrujemy się na nauce tworzenia tabel i formularzy, dwóch ważnych elementów, które pozwalają na interakcję użytkowników i prezentację danych. Oto szczegółowy plan lekcji:

1. Tabele: Wprowadzenie do Tworzenia i Formatowania

 • Omówienie znaczenia tabel i ich roli w organizowaniu danych na stronie.
 • Tworzenie prostych tabel za pomocą znacznika <table>, <tr> (wiersz) i <td> (komórka).
 • Dostosowywanie wyglądu tabeli poprzez atrybuty i stylowanie CSS.
 • Dodawanie nagłówków tabeli za pomocą znacznika <th>.

2. Tabele: Zagnieżdżanie i Scalanie Komórek

 • Poznanie technik zagnieżdżania tabel wewnątrz siebie.
 • Wykorzystanie atrybutów colspan i rowspan do scalania komórek w tabeli.
 • Tworzenie bardziej zaawansowanych układów tabeli.

3. Formularze: Wprowadzenie do Tworzenia i Ich Celu

 • Wyjaśnienie znaczenia formularzy na stronach internetowych.
 • Omówienie różnych typów danych i informacji, które można zbierać za pomocą formularzy.

4. Formularze: Tworzenie Pól Wejściowych

 • Tworzenie pól tekstowych, pól wyboru i przycisków w formularzach.
 • Użycie znacznika <input> z różnymi typami atrybutów, takimi jak text, checkbox, radio i submit.

5. Formularze: Tworzenie Pól Wyboru i Lista rozwijanych

 • Tworzenie pól wyboru i list rozwijanych za pomocą znacznika <select>.
 • Dodawanie opcji do pól wyboru i list rozwijanych za pomocą znacznika <option>.

6. Formularze: Przesyłanie Danych i Walidacja

 • Omówienie różnych metod przesyłania danych z formularza: GET i POST.
 • Wykorzystanie atrybutu action i method w znaczniku <form>.
 • Krótka wprowadzenie do walidacji formularzy.

7. Podsumowanie Lekcji 4: Tabele i Formularze

 • Powtórzenie kluczowych punktów omówionych w lekcji.
 • Podkreślenie znaczenia tworzenia czytelnych tabel i interaktywnych formularzy.
 • Zachęta do dalszego rozwijania umiejętności i eksplorowania nowych możliwości.

Ta lekcja pozwoli Ci opanować ważne umiejętności tworzenia tabel i formularzy, które są niezbędne do budowy dynamicznych i funkcjonalnych stron internetowych.

Zadzwoń