Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Lekcja 2: Pierwsza strona HTML

Witaj w lekcji 2 kursu „Podstawy Tworzenia Stron Internetowych”. W tej lekcji zajmiemy się tworzeniem Twojej pierwszej strony HTML. Poznasz podstawowe elementy, które umożliwią Ci wyświetlenie tekstu i obrazów na stronie. Przygotuj się na praktyczne ćwiczenia i zdobądź umiejętność tworzenia prostych stron internetowych!

1. Tworzenie podstawowej struktury dokumentu

 • Omówienie znacznika <html> jako podstawy dokumentu.
 • Dodawanie znaczników <head> i <body> do struktury.
 • Znaczenie znacznika <title> dla tytułu strony.
 • Dodawanie znacznika <meta charset>
 • Dodawanie znacznika <lang>

2. Dodawanie nagłówka i paragrafów

 • Tworzenie nagłówka za pomocą znacznika <h1>.
 • Dodawanie paragrafów przy użyciu znacznika <p>.
 • Wykorzystanie znaczników tekstowych <strong> i <em> do wyróżnienia treści.

3. Wstawianie obrazów na stronie

 • Używanie znacznika <img> do wstawiania obrazów.
 • Wprowadzenie atrybutów src, alt i width dla obrazów.
 • Ćwiczenia praktyczne z dodawania obrazów do strony.

4. Formatowanie i stylizacja tekstu

 • Wykorzystanie znacznika <br> do przerwania linii tekstu.
 • Tworzenie list nienumerowanych <ul> i numerowanych <ol>.
 • Znaczenie znacznika <li> w tworzeniu elementów listy.
 • Zmiana koloru tekstu
 • Inne style formatowania tekstu

5. Podsumowanie lekcji

 • Powtórzenie głównych punktów omówionych w lekcji.
 • Podkreślenie znaczenia tworzenia podstawowej strony HTML.
 • Zachęta do dalszego eksplorowania i rozwijania umiejętności.

Dziękujemy za udział w lekcji 2! Czekają Cię praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci utrwalić nowo nabyte umiejętności tworzenia prostych stron internetowych. W kolejnej lekcji skupimy się na bardziej zaawansowanych elementach i technikach stylizacji.

Zadzwoń