Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Lekcja 1: Wprowadzenie do HTML

Wprowadzenie do świata tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML. W tej lekcji uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i strukturę języka, a także zdobędą umiejętność tworzenia prostych dokumentów HTML.

Rozpoczęcie tworzenia kodu HTML

Jeśli chcesz od razu zacząć tworzyć kod HTML, możesz skorzystać z edytorów tekstowych, takich jak Notepad++ (dostępny za darmo), Visual Studio Code czy Sublime Text. Wystarczy utworzyć nowy plik tekstowy, zapisać go z rozszerzeniem .html i zacząć pisać kod!

Edytor HTML na serwerze FTP (WebFTP)

Wiele usług hostingowych oferuje wbudowany edytor HTML dostępny poprzez WebFTP. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia edycję plików bezpośrednio na serwerze. Po zalogowaniu się na swoje konto hostingowe, poszukaj opcji związanych z WebFTP lub edytorem plików.

Lekcja 1: Wprowadzenie do języka HTML

1. Co to jest HTML?

 • Wyjaśnienie skrótu „HTML” oraz jego znaczenia.
 • Rola HTML w tworzeniu stron internetowych.
 • Krótka historia języka HTML.

2. Struktura dokumentu HTML

 • Składniki podstawowego dokumentu HTML: znacznik <html>, <head>, <title>, <meta>, <body>.
 • Znaczenie i zastosowanie każdego z wymienionych elementów.
 • Przykład prostego dokumentu HTML.

3. Znaczniki i elementy

 • Co to są znaczniki HTML i jak są one używane.
 • Podstawowe znaczniki tekstowe: <h1>, <p>, <strong>, <em>, <br>.
 • Umiejętność tworzenia bloków tekstu i wyróżniania treści.

4. Tworzenie list i nagłówków

 • Znaczenie list nienumerowanych <ul> oraz list numerowanych <ol>.
 • Jak tworzyć i wcięcia list.
 • Jak tworzyć listy wielopoziomowe
 • Stworzenie nagłówka za pomocą znacznika <h1>.

5. Linki i adresy URL

 • Tworzenie linków za pomocą znacznika <a>.
 • Umieszczanie adresów URL w linkach.
 • Dodawanie tekstu kotwicy do linków.
 • Jak dodać atrybut title do adresu URL

6. Zdjęcia i grafiki

 • Używanie znacznika <img> do wstawiania obrazów.
 • Wprowadzenie atrybutów src, alt i width.
 • Praktyczne ćwiczenia z dodawania obrazów do dokumentu HTML.

7. Podsumowanie lekcji

 • Powtórzenie głównych punktów omówionych w lekcji.
 • Podkreślenie znaczenia podstaw HTML w tworzeniu stron internetowych.
 • Zachęta do kontynuowania nauki w kolejnych lekcjach kursu.

Lekcja 1 wprowadza uczestników w świat języka HTML, umożliwiając im zrozumienie podstawowych pojęć i umiejętności potrzebnych do tworzenia prostych stron internetowych.

Zadzwoń