Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Kody odpowiedzi HTTP – Wszystko, co musisz wiedzieć o ich działaniu i zastosowaniu

Kody odpowiedzi HTTP są nieodłączną częścią komunikacji pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem. Gdy odwiedzamy strony internetowe, wysyłane są zapytania do serwerów, które następnie odpowiadają za pomocą odpowiednich kodów. Te kody są kluczowymi informacjami, które pomagają zrozumieć, co dzieje się za kulisami naszej interakcji z internetem. W tym artykule przyjrzymy się różnym klasom kodów odpowiedzi HTTP i zrozumiemy, jakie pełnią funkcje oraz gdzie można je spotkać.

1xx – Kody o charakterze informacyjnym

Kody o tej klasie to informacyjne odpowiedzi serwera. Często informują one klienta (przeglądarkę) o statusie żądania i oczekiwanej dalszej akcji. Przykładowo, kod 100 (Continue) oznacza, że serwer otrzymał początek żądania i czeka na dalsze instrukcje.

2xx – Kody powodzenia

Te kody sygnalizują, że żądanie klienta zostało przyjęte i przetworzone pomyślnie przez serwer. Wartościowe dla naszych przeglądarek, te kody świadczą o tym, że strona została załadowana poprawnie. Przykładem jest kod 200 (OK), który oznacza udane zakończenie żądania.

3xx – Kody przekierowań

Kody przekierowań informują przeglądarkę, że strona, którą próbuje odwiedzić, znajduje się pod innym adresem URL. To często związane z przekierowaniami, które mogą być tymczasowe lub stałe. Na przykład, kod 301 (Moved Permanently) wskazuje, że strona została przeniesiona na stałe pod inną lokalizację.

4xx – Kody związane z błędami aplikacji klienta

Te kody wskazują na to, że żądanie klienta było błędne lub nie zostało zrozumiane przez serwer. Może to wynikać z niepoprawnego URL-a, braku autoryzacji czy niewłaściwego żądania. Kod 404 (Not Found) jest jednym z najbardziej znanych – oznacza, że serwer nie może odnaleźć żądanej strony.

5xx – Kody z zakresu błędów serwera

W przypadku, gdy serwer napotyka na problem, wysyła kody z tej klasy. Informują one klienta, że problem leży po stronie serwera, a nie klienta. Na przykład, kod 500 (Internal Server Error) wskazuje na nieokreślony błąd serwera.

Najpopularniejsze kody odpowiedzi HTTP

Najpopularniejsze kody odpowiedzi HTTP to te, które najczęściej spotykamy podczas przeglądania stron internetowych. Oto kilka z nich:

 • Kod 200 (OK): Ten kod sygnalizuje, że żądanie klienta zostało pomyślnie przetworzone i strona została poprawnie załadowana.
 • Kod 404 (Not Found): To jedna z najbardziej znanych odpowiedzi. Oznacza, że serwer nie może odnaleźć żądanej strony.
 • Kod 302 (Found): Informuje przeglądarkę o tymczasowym przekierowaniu na inną stronę. Może być używany do prowizorycznych zmian adresu URL.
 • Kod 500 (Internal Server Error): Ten kod wskazuje na problem po stronie serwera. Oznacza, że wystąpił nieokreślony błąd serwera.
 • Kod 403 (Forbidden): Informuje, że dostęp do żądanej strony jest zabroniony ze względu na brak autoryzacji lub inne ograniczenia.
 • Kod 301 (Moved Permanently): Ten kod oznacza, że strona została przeniesiona na stałe pod inny adres URL.
 • Kod 304 (Not Modified): Informuje, że strona nie została zmieniona od ostatniego żądania, więc przeglądarka może wykorzystać swoją pamięć podręczną.
 • Kod 401 (Unauthorized): Sygnalizuje, że dostęp do strony jest ograniczony z powodu braku autoryzacji.
 • Kod 503 (Service Unavailable): Wskazuje, że serwer jest chwilowo niedostępny, być może ze względu na przeciążenie lub konserwację.
 • Kod 400 (Bad Request): Informuje, że serwer nie jest w stanie zrozumieć żądania z powodu błędnej składni.

To tylko niektóre z najpopularniejszych kodów odpowiedzi HTTP, które można spotkać podczas przeglądania stron internetowych. Każdy z tych kodów ma swoje własne znaczenie i pełni określoną funkcję w procesie komunikacji między przeglądarką a serwerem.

Często zadawane pytania:

 1. Czy kody odpowiedzi HTTP są istotne dla przeglądania stron internetowych? Tak, kody odpowiedzi HTTP pomagają w zrozumieniu stanu i wyników zapytania do serwera, co wpływa na to, jak strona jest wyświetlana i funkcjonuje.
 2. Czy kod 404 oznacza zawsze, że strona nie istnieje? Nie, chociaż 404 jest często kojarzone ze stroną nie znalezioną, może również oznaczać, że serwer nie mógł odnaleźć strony z innego powodu.
 3. Czy kody 5xx zawsze wskazują na błąd serwera? Tak, kody 5xx sugerują, że problem leży po stronie serwera. Mogą być spowodowane przeciążeniem, błędami w kodzie lub innymi problemami technicznymi.
 4. Czy istnieją inne kategorie kodów odpowiedzi HTTP? Tak, istnieją również kody 6xx, które są zarezerwowane dla zastosowań przyszłościowych, ale obecnie nie są powszechnie używane.
 5. Czy można zignorować kody odpowiedzi HTTP, jeśli strona wydaje się działać poprawnie? Nie, kody odpowiedzi HTTP zawierają ważne informacje o komunikacji między przeglądarką a serwerem. Ich zrozumienie może pomóc w diagnozowaniu problemów w przypadku awarii lub błędów strony.

Komunikacja między przeglądarką internetową a serwerem

Oprócz kodów odpowiedzi HTTP istnieją także inne ważne aspekty i zagadnienia związane z komunikacją między przeglądarką a serwerem. Oto kilka z nich:

 1. Kody stanu HTTP: To właśnie kody odpowiedzi HTTP stanowią część kategorii kodów stanu, które informują o wyniku przetwarzania żądania klienta przez serwer. Oprócz kodów informacyjnych, powodzenia, przekierowań, błędów aplikacji klienta i błędów serwera, istnieją również inne kody, takie jak kody autoryzacji czy kody niebezpieczne, które mają swoje znaczenie w komunikacji między przeglądarką a serwerem.
 2. Komunikaty i Alerty: Oprócz samych kodów, komunikaty i alerty odgrywają istotną rolę w informowaniu użytkowników o różnych zdarzeniach i sytuacjach na stronie internetowej. Na przykład, komunikat o błędzie autoryzacji może pojawić się, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do chronionej zawartości bez odpowiednich uprawnień.
 3. Certyfikaty SSL/TLS: Certyfikaty SSL/TLS są kluczowe dla bezpiecznej komunikacji między przeglądarką a serwerem poprzez szyfrowanie danych. Dzięki nim można zapewnić poufność i integralność informacji przesyłanych między stroną a użytkownikiem.
 4. Sesje i Ciasteczka (Cookies): Sesje i ciasteczka to mechanizmy, które pomagają śledzić aktywność użytkowników na stronie oraz przechowywać pewne informacje, na przykład informacje o zalogowanym użytkowniku czy preferencje użytkownika na stronie.
 5. Certyfikaty Bezpieczeństwa: Współcześnie ważne jest także zrozumienie certyfikatów bezpieczeństwa, takich jak certyfikaty SSL, które potwierdzają autentyczność strony internetowej i zabezpieczają przesyłane dane.
 6. Zapytania AJAX: Zapytania asynchroniczne (AJAX) pozwalają na komunikację między przeglądarką a serwerem bez konieczności odświeżania całej strony. Jest to kluczowe w budowaniu interaktywnych i responsywnych interfejsów.
 7. Protokoły Komunikacji: W komunikacji między przeglądarką a serwerem wykorzystywane są różne protokoły, takie jak HTTP, HTTPS czy FTP. Zrozumienie, jak działa każdy z tych protokołów, jest istotne dla optymalnej komunikacji.

Zrozumienie tych różnych aspektów komunikacji między przeglądarką a serwerem jest kluczowe dla tworzenia bezpiecznych, wydajnych i responsywnych stron internetowych oraz aplikacji.

Podsumowanie

Kody odpowiedzi HTTP są kluczowymi informacjami, które pomagają w zrozumieniu interakcji pomiędzy przeglądarką a serwerem. Każda klasa kodów ma swoje własne znaczenie i pełni określoną funkcję w procesie komunikacji. Zrozumienie tych kodów może pomóc w diagnozowaniu problemów podczas przeglądania stron internetowych i tworzenia własnych aplikacji internetowych.

Zadzwoń