Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Jak usunąć podkreślenie hiperłącza (linku) za pomocą CSS?

Podkreślenie hiperłączy, znane również jako podkreślenie linków, jest powszechnym efektem wizualnym, który jest domyślnie stosowany do hiperłączy na stronach internetowych. Jednakże, w niektórych przypadkach, chcemy zmienić ten efekt, aby dostosować go do naszego projektu lub stylu. Na szczęście, jest to łatwe do osiągnięcia za pomocą CSS. W tym artykule dowiesz się, jak usunąć podkreślenie hiperłącza (linku) za pomocą CSS, aby dostosować wygląd swoich linków na stronie.

Korzystanie z Właściwości text-decoration

Najczęstszym sposobem usunięcia podkreślenia hiperłącza jest użycie właściwości text-decoration i ustawienie jej na wartość none. Jest to prosta i skuteczna metoda, która wpływa tylko na wygląd hiperłącz.

a {
  text-decoration: none;
}

Właściwość text-decoration w CSS nie dotyczy tylko podkreślenia tekstu w hiperłączach (linkach), ale również innych zmian w wyglądzie tekstu. Oczywiście, jednym z jej zastosowań jest usuwanie lub dodawanie podkreślenia z hiperłącz (linków), ale może być używana do wielu innych efektów stylizacyjnych tekstu. Oto kilka przykładów:

Usunięcie podkreślenia z hiperłącza (linku):

a {
  text-decoration: none;
}

Podkreślenie tekstu:

.underline {
  text-decoration: underline;
}

Przekreślenie tekstu:

.strike-through {
  text-decoration: line-through;
}

Zmiana koloru podkreślenia:

.colored-underline {
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: red;
}

Podkreślenie migotliwe (przydaje się w animacjach):

.animated-underline {
  text-decoration: underline;
  text-decoration-style: wavy;
}

Ogólnie rzecz biorąc, właściwość text-decoration pozwala na różnorodne zmiany w wyglądzie tekstu, włączając w to podkreślenie, przekreślenie, zmianę koloru i stylu podkreślenia oraz inne efekty.

Zmiana Koloru Hiperłącza

Oprócz usunięcia podkreślenia, możemy również zmienić kolor hiperłącza, aby było bardziej zgodne z naszym stylem strony. Możemy to osiągnąć poprzez zmianę właściwości color.

a {
  text-decoration: none;
  color: #007bff; /* Przykładowy kolor */
}

Efekty Hover

Kiedy użytkownik najedzie kursorem na hiperłącze, efekt ten może wrócić. Możemy dodać subtelny efekt podkreślenia, który pojawia się tylko podczas najechania myszką.

a {
  text-decoration: none;
  color: #007bff;
  transition: border-bottom 0.2s ease-in-out;
}

a:hover {
  border-bottom: 1px solid #007bff;
}

Usuwanie Podkreślenia dla Konkretnych Hiperłączy

Jeśli chcemy usunąć podkreślenie tylko dla określonych hiperłączy, możemy nadać im odpowiednią klasę i zastosować do niej właściwość text-decoration.

Kod dla HTML:

<a href="#" class="no-underline">To jest link bez podkreślenia</a>

Kod dla CSS:

.no-underline {
  text-decoration: none;
}

Użycie Pseudoelementu ::after

Innym podejściem jest wykorzystanie pseudoelementu ::after, który tworzy wirtualny element po hiperłączu. Dzięki temu możemy kontrolować wygląd podkreślenia.

a {
  position: relative;
  text-decoration: none;
  color: #007bff;
}

a::after {
  content: '';
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: -2px;
  width: 100%;
  height: 1px;
  background-color: #007bff;
  transform: scaleX(0);
  transition: transform 0.2s ease-in-out;
}

a:hover::after {
  transform: scaleX(1);
}

Podsumowanie

Usuwanie podkreślenia hiperłącza za pomocą CSS to prosty sposób dostosowania wyglądu linków na Twojej stronie internetowej. Właściwości text-decoration, color oraz zastosowanie efektów hover pozwalają na pełną kontrolę nad wyglądem hiperłączy. Pamiętaj, że dostosowując wygląd hiperłączy, ważne jest, aby zachować odpowiednią czytelność i kontrast na stronie.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

 1. Czy usunięcie podkreślenia hiperłącza ma wpływ na dostępność strony?Usunięcie podkreślenia hiperłącza nie ma bezpośredniego wpływu na dostępność strony, ale może wpłynąć na zrozumiałość dla użytkowników, którzy korzystają z czytników ekranowych. Dlatego zawsze warto zadbać o inne sposoby oznaczenia hiperłączy dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Czy można usunąć podkreślenie tylko w jednym stanie hiperłącza, np. przy najechaniu myszką?Tak, można usunąć podkreślenie tylko w określonych stanach hiperłącza, na przykład podczas najechania myszką. Możemy to osiągnąć poprzez zastosowanie pseudoelementów lub efektów hover, jak pokazano w artykule.
 3. Czy usunięcie podkreślenia może wpłynąć na zrozumiałość hiperłączy dla użytkowników?Tak, usunięcie podkreślenia może wpłynąć na zrozumiałość hiperłączy, zwłaszcza jeśli nie zostaną zastosowane inne sposoby oznaczania linków, takie jak zmiana koloru lub efekty hover. Dlatego ważne jest, aby linki były nadal łatwo rozpoznawalne dla użytkowników.
Zadzwoń