Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Czym różni się klient FTP od klienta SSH?

Gdy rozważasz zarządzanie zdalnym dostępem i przesyłaniem plików, natychmiast pojawiają się skrótowce: SSH, FTP, FTPS oraz SFTP. W tym artykule przeanalizujemy, czym różni się klient SSH od klienta FTP, a także zgłębimy zrozumienie różnic między protokołami. Przygotuj się na fascynującą podróż przez świat zdalnej komunikacji i przesyłania danych!

Wprowadzenie do SSH i FTP

Zanim zanurzymy się w szczegóły, warto poznać podstawy. SSH (Secure Shell) i FTP (File Transfer Protocol) są dwoma różnymi sposobami zarządzania zdalnym dostępem oraz przesyłaniem plików na serwery. Oba protokoły mają swoje unikalne cechy i zastosowania.

Klient SSH vs. Klient FTP: Podstawowa różnica

Najważniejsza różnica między klientem SSH a klientem FTP leży w przeznaczeniu. Klient SSH umożliwia bezpieczny i szyfrowany zdalny dostęp do serwera, co pozwala na wykonywanie poleceń oraz zarządzanie serwerem. Z kolei klient FTP jest głównie używany do przesyłania, pobierania i zarządzania plikami na zdalnych serwerach.

Czym jest SSH?

SSH, czyli Secure Shell, to protokół służący do bezpiecznej komunikacji zdalnej między dwoma komputerami. Zapewnia uwierzytelnianie, szyfrowanie oraz integralność danych. Dzięki temu administratorzy mogą zdalnie zarządzać serwerami poprzez wiersz poleceń, a dane są chronione przed przechwyceniem.

Czym jest FTP, FTPS i SFTP?

 • FTP (File Transfer Protocol): To pierwotny protokół do przesyłania plików między komputerem a serwerem. Niestety, dane przesyłane przez FTP nie są szyfrowane, co stwarza ryzyko bezpieczeństwa.
 • FTPS (FTP Secure): Rozszerzenie protokołu FTP o warstwę zabezpieczeń SSL/TLS. Zapewnia szyfrowanie, ale nie jest tak elastyczny jak SFTP.
 • SFTP (SSH File Transfer Protocol): Wykorzystuje protokół SSH do przesyłania plików, co gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych.

Różnice między Putty a FileZilla

 • Putty: Jest popularnym klientem SSH, umożliwiającym zdalne zarządzanie serwerem poprzez wiersz poleceń. To narzędzie dla zaawansowanych użytkowników i administratorów.
 • FileZilla: To klient FTP, FTPS oraz SFTP, oferujący interfejs graficzny. Umożliwia łatwe przesyłanie plików między lokalnym komputerem a serwerem.

Porównanie protokołów SSH, FTP, FTPS i SFTP

 • SSH: Zapewnia bezpieczny dostęp do serwera oraz umożliwia zarządzanie nim za pomocą poleceń.
 • FTP: Pierwotny protokół do przesyłania plików, niestety, niezabezpieczony.
 • FTPS: Rozszerzenie FTP o zabezpieczenia SSL/TLS, bardziej bezpieczne niż klasyczne FTP.
 • SFTP: Bezpieczny protokół przesyłania plików oparty na SSH.

Zalety i wady poszczególnych protokołów

 • SSH: Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ale może wymagać znajomości poleceń systemowych.
 • FTP: Prosty w użyciu, ale niewystarczający jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
 • FTPS: Zapewnia zabezpieczenia, ale może być bardziej skomplikowany do skonfigurowania.
 • SFTP: Bezpieczny i elastyczny, ale wymaga obsługi protokołu SSH.

Różnice między klientem SSH a FTP

Klient SSH oraz klient FTP są dwoma różnymi narzędziami wykorzystywanymi do zdalnego zarządzania serwerami i przesyłania plików. Oto główne różnice między nimi:

 1. Protokół i Bezpieczeństwo:
  • Klient SSH: Wykorzystuje protokół SSH (Secure Shell), który zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie między klientem a serwerem. Dane przesyłane przy użyciu klienta SSH są zabezpieczone przed przechwyceniem.
  • Klient FTP: Wykorzystuje protokół FTP (File Transfer Protocol), który jest znacznie mniej bezpieczny w porównaniu do SSH. Dane przesyłane przy użyciu klienta FTP nie są domyślnie szyfrowane, co może prowadzić do ryzyka naruszenia prywatności.
 2. Przeznaczenie:
  • Klient SSH: Głównie służy do zdalnego zarządzania serwerami poprzez wykonywanie poleceń na zdalnym systemie. Pozwala administratorom na wykonywanie różnych zadań, takich jak konfiguracja, monitorowanie i zarządzanie serwerem.
  • Klient FTP: Przeznaczony jest głównie do przesyłania plików między lokalnym komputerem a zdalnym serwerem. Użytkownicy mogą przesyłać, pobierać i zarządzać plikami na serwerze za pomocą klienta FTP.
 3. Interakcja z Serwerem:
  • Klient SSH: Połączenie za pomocą klienta SSH umożliwia interakcję z wierszem poleceń zdalnego serwera. Użytkownicy mogą wydawać polecenia i uzyskiwać odpowiedzi bezpośrednio na zdalnym systemie.
  • Klient FTP: Interakcja z klientem FTP jest bardziej ukierunkowana na przesyłanie plików. Użytkownicy mogą przeglądać strukturę katalogów, przesyłać pliki oraz zarządzać nimi na serwerze.
 4. Typy Usług:
  • Klient SSH: Jest szeroko wykorzystywany w celach administracyjnych, zarządzania serwerami, programowaniu i zdalnym dostępie do systemów.
  • Klient FTP: Jest powszechnie wykorzystywany w celu przesyłania plików na strony internetowe, dostępu do plików na serwerze hostingowym oraz tworzenia kopii zapasowych.

Podsumowując, klient SSH jest bardziej wszechstronny, bezpieczny i umożliwia zdalne zarządzanie serwerem, podczas gdy klient FTP skupia się głównie na przesyłaniu plików. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności, zaleca się korzystanie z klienta SSH w przypadku zarządzania serwerami i przesyłania danych.

Różnice między Putty a FileZilla

Klient SSH, takie jak Putty, różni się od klienta FTP/FTPS/SFTP, takiego jak FileZilla czy Total Commander, pod wieloma względami. Oto główne różnice między nimi:

 1. Protokół i Bezpieczeństwo:
  • Klient SSH (np. Putty): Klient SSH wykorzystuje protokół SSH (Secure Shell), który zapewnia silne szyfrowanie i bezpieczne połączenie między klientem a serwerem. Jest to idealne do zarządzania serwerami oraz wykonywania poleceń zdalnie.
  • Klient FTP/FTPS/SFTP (np. FileZilla, Total Commander): Klienci te wykorzystują różne protokoły przesyłania plików. FTP (File Transfer Protocol) przesyła dane w sposób niezaszyfrowany, podczas gdy FTPS (FTP Secure) oraz SFTP (SSH File Transfer Protocol) zapewniają zabezpieczenie poprzez szyfrowanie.
 2. Przeznaczenie:
  • Klient SSH: Jest używany głównie do zarządzania serwerami i wykonywania poleceń na zdalnych systemach. Pozwala na kontrolowanie serwera poprzez wiersz poleceń.
  • Klient FTP/FTPS/SFTP: Skupia się na przesyłaniu plików między lokalnym komputerem a zdalnym serwerem. Umożliwia przesyłanie, pobieranie i zarządzanie plikami na serwerze.
 3. Interfejs użytkownika:
  • Klient SSH: Często opiera się na tekście i wierszu poleceń, co może wymagać pewnej znajomości poleceń systemowych.
  • Klient FTP/FTPS/SFTP: Zazwyczaj oferuje interfejs graficzny, który ułatwia przeglądanie i zarządzanie plikami poprzez intuicyjne przeciąganie i upuszczanie.
 4. Typy Usług:
  • Klient SSH: Jest wykorzystywany do zarządzania serwerami, programowaniem i zdalnym dostępem do systemów. Przydatny dla administratorów i zaawansowanych użytkowników.
  • Klient FTP/FTPS/SFTP: Służy głównie do przesyłania plików na strony internetowe, dostępu do plików na serwerze hostingowym oraz tworzenia kopii zapasowych.
 5. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie:
  • Klient SSH: Zapewnia silne uwierzytelnianie oparte na kluczach lub hasłach, oraz szyfrowane połączenie, co minimalizuje ryzyko przechwycenia danych.
  • Klient FTP/FTPS/SFTP: W zależności od protokołu, może oferować różne poziomy bezpieczeństwa. FTPS i SFTP zapewniają większe bezpieczeństwo niż klasyczne FTP.

Podsumowując, klient SSH, takie jak Putty, jest bardziej skierowany do zarządzania serwerami i wykonywania poleceń, podczas gdy klienci FTP/FTPS/SFTP, takie jak FileZilla czy Total Commander, są bardziej ukierunkowane na przesyłanie i zarządzanie plikami. Wybór zależy od konkretnej potrzeby, priorytetów bezpieczeństwa oraz poziomu zaawansowania użytkownika.

Czym różni się SSH od SFTP?

SSH (Secure Shell) oraz SFTP (SSH File Transfer Protocol) to dwa różne protokoły, które mają zastosowanie w zarządzaniu zdalnym dostępem oraz przesyłaniu plików. Oto główne różnice między nimi:

 1. Przeznaczenie:
  • SSH: Jest protokołem służącym do zapewnienia bezpiecznej komunikacji zdalnej między dwoma komputerami. Umożliwia uwierzytelnianie, szyfrowanie i wykonywanie poleceń na zdalnym serwerze.
  • SFTP: Jest protokołem przesyłania plików, który działa w obrębie połączenia SSH. SFTP wykorzystuje protokół SSH do zapewnienia bezpieczeństwa i szyfrowania podczas przesyłania danych.
 2. Typ połączenia:
  • SSH: Zapewnia ogólną komunikację zdalną i pozwala na wykonywanie poleceń na zdalnym serwerze.
  • SFTP: Skupia się wyłącznie na przesyłaniu plików między klientem a serwerem poprzez zabezpieczone połączenie SSH.
 3. Bezpieczeństwo:
  • SSH: Zapewnia ogólne bezpieczeństwo komunikacji, uwierzytelnianie i szyfrowanie danych.
  • SFTP: Dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo podczas przesyłania plików, co minimalizuje ryzyko przechwycenia lub manipulacji danymi.
 4. Zastosowanie:
  • SSH: Stosowane do zdalnego zarządzania serwerami, wykonywania poleceń i komunikacji zdalnej.
  • SFTP: Przeznaczone wyłącznie do przesyłania i zarządzania plikami, zapewniając przy tym bezpieczeństwo.
 5. Komunikacja:
  • SSH: Umożliwia komunikację tekstową i wykonywanie poleceń w wierszu poleceń.
  • SFTP: Skupia się na przesyłaniu plików i nie oferuje funkcji komunikacji tekstowej.
 6. Porty:
  • SSH: Domyślny port SSH to 22.
  • SFTP: Wykorzystuje ten sam port co SSH (domyślnie 22), ponieważ działa jako jego rozszerzenie.
 7. Złożoność:
  • SSH: Może być bardziej złożone, ze względu na możliwość wykonywania różnorodnych poleceń na zdalnym serwerze.
  • SFTP: Jest bardziej jednoznaczne, skupiając się wyłącznie na przesyłaniu plików.

Podsumowując, główna różnica między SSH a SFTP polega na ich zastosowaniu: SSH umożliwia ogólną komunikację zdalną oraz wykonywanie poleceń, podczas gdy SFTP jest dedykowane do bezpiecznego przesyłania plików poprzez zabezpieczone połączenie SSH.

Zadzwoń