Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

Co to jest DNS i jak działają serwery DNS?

DNS (Domain Name System) to system, który przekształca zrozumiałe dla ludzi adresy internetowe, takie jak „www.example.com”, na numery IP, które są zrozumiałe dla komputerów i urządzeń sieciowych. Dzięki DNS możemy korzystać z łatwych do zapamiętania nazw domenowych, zamiast pamiętać skomplikowane adresy IP.

 • Jak działają serwery DNS?
 • TTL i czas życia pakietu TTL
 • Rodzaje rekordów DNS i ich znaczenie
 • FAQ: Najczęstsze pytania dotyczące DNS
 • Podsumowanie

Jak działają serwery DNS?

Serwery DNS pełnią kluczową rolę w przekształcaniu nazw domenowych na adresy IP. Gdy użytkownik wpisuje adres internetowy w przeglądarce, komputer przekazuje tę informację do lokalnego serwera DNS, który przeszukuje swoją bazę danych w poszukiwaniu odpowiedniego adresu IP. Jeśli nie ma go w bazie, serwer DNS przekazuje zapytanie do innych serwerów DNS, aż znajdzie odpowiedni adres IP.

TTL i czas życia pakietu TTL

TTL (Time to Live) to parametr określający, jak długo rekord DNS jest przechowywany w pamięci podręcznej serwerów DNS. Gdy rekord jest pobierany z serwera DNS, jego TTL informuje, ile czasu może być przechowywany w pamięci lokalnej. Po upływie tego czasu serwer DNS musi ponownie zapytać o aktualny rekord.

Rodzaje rekordów DNS i ich znaczenie

 1. A (Address) Record: Przekształca nazwę domenową na adres IPv4.
 2. AAAA (IPv6 Address) Record: Przekształca nazwę domenową na adres IPv6.
 3. CNAME (Canonical Name) Record: Tworzy alias dla danej nazwy domenowej.
 4. MX (Mail Exchange) Record: Określa serwery obsługujące pocztę dla domeny.
 5. TXT (Text) Record: Przechowuje dowolne tekstowe informacje związane z domeną.
 6. NS (Name Server) Record: Wskazuje serwery DNS obsługujące daną domenę.
 7. SOA (Start of Authority) Record: Zawiera informacje o głównym serwerze DNS dla domeny.

FAQ: Najczęstsze pytania dotyczące DNS

 1. Czy istnieją publiczne serwery DNS? Tak, istnieją publiczne serwery DNS, takie jak Google Public DNS czy OpenDNS, które można wykorzystać do przyspieszenia dostępu do witryn.
 2. Czym różni się lokalny serwer DNS od publicznego serwera DNS? Lokalny serwer DNS działa w sieci lokalnej, obsługując zapytania od urządzeń w tej sieci. Publiczne serwery DNS obsługują zapytania z całego internetu.
 3. Jakie znaczenie ma niska jakość serwerów DNS dla dostępu do witryn? Niska jakość serwerów DNS może prowadzić do opóźnień w ładowaniu witryn, ponieważ zapytania DNS są nieefektywnie obsługiwane.
 4. Czy mogę zmienić serwer DNS? Tak, możesz zmienić serwer DNS w swoim urządzeniu lub routerze, aby poprawić jakość dostępu do witryn.

Podsumowanie

DNS odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu internetu, umożliwiając nam korzystanie z przyjaznych dla użytkownika nazw domenowych. Serwery DNS przekształcają te nazwy na adresy IP, co pozwala na skuteczne komunikowanie się urządzeń w sieci. Rozmaite rekordy DNS zapewniają elastyczność i umożliwiają obsługę różnych aspektów domeny internetowej. Dlatego też znajomość DNS i jego funkcji jest istotna dla każdego użytkownika internetu.

Zadzwoń