Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

4.6. Przesyłanie danych i walidacja formularza HTML

W czwartej lekcji dotyczącej formularzy skupimy się na różnych metodach przesyłania danych z formularza oraz wprowadzimy podstawy walidacji. Poznamy także, jak korzystać z atrybutów action i method w znaczniku <form>, aby określić, dokąd mają być przesyłane dane z formularza. Zapraszam do zapoznania się z zawartością tej lekcji.

Różne metody przesyłania danych z formularza

Przesyłanie danych z formularza odgrywa kluczową rolę w interakcji użytkownika ze stroną internetową. Istnieją dwie główne metody przesyłania danych: GET i POST.

Metoda GET: Dane są przekazywane jako parametry w adresie URL. Jest to zwykle wykorzystywane do przesyłania niewrażliwych danych, takich jak wyszukiwane zapytania. Przykład użycia:

<form action="przetwarzanie.php" method="GET">
  <!-- pola formularza -->
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Metoda POST: Dane są przekazywane w ciele żądania HTTP. Jest to bardziej bezpieczna metoda, używana do przesyłania poufnych danych, takich jak hasła. Przykład użycia:

<form action="przetwarzanie.php" method="POST">
  <!-- pola formularza -->
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Wykorzystanie atrybutów action i method

Atrybut action określa adres URL, do którego zostaną przesłane dane z formularza. Może to być adres strony PHP lub innego skryptu przetwarzającego dane.

Atrybut method definiuje, jak metoda przesyłania danych będzie używana. Może przyjąć jedną z dwóch wartości: GET lub POST.

<form action="przetwarzanie.php" method="POST">
  <!-- pola formularza -->
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Wprowadzenie do walidacji formularzy

Walidacja formularzy polega na sprawdzaniu wprowadzonych przez użytkownika danych, aby upewnić się, że są poprawne i zgodne z oczekiwaniami. To ważny krok, który pomaga uniknąć błędnych lub złośliwych danych.

Podstawowe techniki walidacji obejmują wymaganie wypełnienia określonych pól, sprawdzanie poprawności formatu (np. adresu e-mail) i ograniczanie długości wprowadzonych danych.

<form action="przetwarzanie.php" method="POST">
  <!-- pola formularza -->
  <input type="text" name="email" required>
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Przesyłanie danych z formularza HTML do bazy danych MySQL

Aby przesyłać dane do bazy danych MySQL, wciąż musisz skorzystać z metody POST lub GET do przekazania danych z formularza do serwera. Plik PHP nadal jest jednym z najpopularniejszych sposobów obsługi formularzy i komunikacji z bazą danych.

Ogólny proces wygląda następująco:

 1. Formularz HTML: Stworzysz formularz HTML z odpowiednimi polami (imię, nazwisko, numer telefonu) oraz przyciskiem „Wyślij”.
 2. Skrypt PHP: Stworzysz plik PHP, który będzie obsługiwał przesłane dane z formularza. W tym pliku możesz nawiązać połączenie z bazą danych MySQL, a następnie wstawić przesłane dane do odpowiedniej tabeli w bazie danych.
 3. Baza Danych MySQL: Musisz mieć dostęp do bazy danych MySQL. Możesz utworzyć tabelę w bazie danych, która będzie miała kolumny odpowiadające polom z formularza (np. „imie”, „nazwisko”, „numer_telefonu”).
 4. Zabezpieczenia: Warto również pamiętać o zabezpieczeniach, takich jak walidacja i oczyszczanie danych, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem i SQL Injection.

Ogólnie rzecz biorąc, proces ten pozostaje podobny do przesyłania danych na serwer FTP. Jednakże, zamiast tworzenia pliku tekstowego, będziesz wstawiał dane do bazy danych MySQL.

Informacje dodatkowe

Oprócz podstawowej wiedzy na temat przesyłania danych i walidacji formularza HTML, istnieje kilka dodatkowych aspektów, które warto mieć na uwadze, aby tworzyć jeszcze bardziej efektywne i użytkowe formularze:

 1. Bezpieczeństwo Danych: Ważne jest, aby zabezpieczyć przesyłane dane przed atakami typu SQL Injection lub Cross-Site Scripting (XSS). Możesz to osiągnąć poprzez odpowiednią filtrację i unikanie bezpośredniego wstawiania danych użytkownika do zapytań SQL lub na stronie.
 2. Walidacja po stronie klienta: Pomimo że walidacja po stronie klienta (przeglądarki) jest pomocna dla użytkowników, nie można polegać wyłącznie na niej. Może być łatwo obejść lub zignorować. Zawsze powinieneś również przeprowadzać walidację po stronie serwera (PHP lub innego języka), aby zapewnić poprawność danych.
 3. Komunikaty o Błędach: Dostarcz użytkownikom jasne komunikaty o błędach i sposób ich naprawy. To zwiększa użyteczność formularza i pomaga uniknąć frustracji użytkowników.
 4. Dostępność: Upewnij się, że Twoje formularze są dostępne dla osób korzystających z czytników ekranowych lub innych narzędzi asystujących. Odpowiednie znaczniki i etykiety pomogą w tym procesie.
 5. Testowanie: Przed wdrożeniem formularza na stronę zaleca się dokładne testowanie. Sprawdź, czy formularz działa poprawnie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Przetestuj różne scenariusze, w tym niepoprawne dane i przypadki graniczne.
 6. Optymalizacja: Jeśli planujesz zbierać duże ilości danych, zastanów się nad optymalizacją bazy danych, aby uniknąć zbędnej redundancji danych i poprawić wydajność.
 7. Polityka Prywatności: Upewnij się, że masz odpowiednią politykę prywatności, która informuje użytkowników, jakie dane zbierasz i w jaki sposób będziesz je wykorzystywać.
 8. Aktualizacje: Bądź gotów do aktualizacji swoich formularzy w zależności od zmieniających się wymagań lub oczekiwań użytkowników.

Pamiętaj, że przesyłanie danych i walidacja formularza to dynamiczny obszar, który może wymagać dostosowywania się do zmieniających się trendów i standardów. Regularne aktualizacje Twojej wiedzy i praktyk pomogą w utrzymaniu skutecznych i nowoczesnych formularzy na Twojej stronie internetowej.

Zadzwoń