Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

4.3. Formularze HTML – wprowadzenie do tworzenia i ich celu

Formularze stanowią nieodzowny element interakcji na współczesnych stronach internetowych, umożliwiając użytkownikom aktywne zaangażowanie się w treść oraz przekazywanie istotnych informacji. Są one kluczowym narzędziem, które pozwala użytkownikom wprowadzać dane, przesyłać komentarze, dokonywać rejestracji, składać zamówienia i wiele innych działań. Formularze wnoszą dynamizm do statycznych stron, umożliwiając użytkownikom aktywny udział w interakcji z witryną.

Różnorodność zastosowań formularzy jest imponująca. Począwszy od zbierania danych kontaktowych, przez zamawianie produktów i usług, aż po pozyskiwanie opinii i komentarzy od użytkowników. Dzięki nim witryny mogą dostosować swoje działania do potrzeb odwiedzających, tworząc bardziej spersonalizowaną i interaktywną przestrzeń online.

Tworzenie prostych formularzy za pomocą znaczników HTML

Podstawowym elementem tworzenia formularzy jest znacznik <form>, który stanowi ich kontener. Wnętrze tego znacznika zawiera różnego rodzaju pola formularza, takie jak pola tekstowe, pola wyboru, przyciski i wiele innych. Na przykład, możemy wykorzystać znacznik <input> z atrybutem type="text" do utworzenia pola tekstowego, w którym użytkownik może wprowadzić swój tekst.

Przykład prostego formularza:

<form action="/odbierz_dane" method="post">
  <label for="imie">Imię:</label>
  <input type="text" id="imie" name="imie"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Różne Typy Danych i Informacji w Formularzach

Formularze umożliwiają zbieranie różnych rodzajów danych, w zależności od potrzeb i celu witryny. Możemy pobierać od użytkowników dane tekstowe, liczbowe, wybory jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, daty oraz wiele innych informacji. Przykładowo, formularz rejestracyjny może wymagać od użytkownika podania imienia, nazwiska, adresu email i hasła, podczas gdy formularz zamówienia może zawierać pola do wprowadzenia produktów, ilości i danych płatności.

Wprowadzenie do Atrybutu „action” i „method”

Atrybut „action” w znaczniku <form> określa, dokąd zostaną przesłane dane formularza po jego wypełnieniu. Może to być adres URL lub ścieżka docelowa na serwerze. Atrybut „method” określa, w jaki sposób dane zostaną przesłane – za pomocą metody GET lub POST.

Ćwiczenia Praktyczne: Tworzenie prostych formularzy

Aby praktycznie opanować tworzenie formularzy, warto wykonać kilka zadań. Stwórzmy na przykład formularz, w którym użytkownicy mogą podać swoje opinie na temat strony internetowej. Wykorzystajmy pole tekstowe i pole wyboru:

<form action="odbierz_opinie.php" method="post">
  <label for="opinia">Twoja opinia:</label><br>
  <textarea id="opinia" name="opinia" rows="4" cols="50"></textarea><br><br>
  Czy polecamy tę stronę?<br>
  <input type="radio" id="tak" name="polecenie" value="tak">
  <label for="tak">Tak</label><br>
  <input type="radio" id="nie" name="polecenie" value="nie">
  <label for="nie">Nie</label><br><br>
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

Zapisywanie danych z formularza HTML

Należy jednak zauważyć, że w formularzu HTML nie jesteśmy w stanie bezpośrednio, np. tworzyć plików na serwerze FTP. Formularz może przesyłać dane do serwera za pomocą metody POST, a serwer może te dane obsłużyć poprzez skrypt w języku, takim jak PHP. W tym przypadku użyliśmy akcji „odbierz_dane.php”, co oznacza, że formularz będzie przesyłał dane do pliku PHP o nazwie „odbierz_dane.php”.

W pliku PHP „odbierz_dane.php” możesz wykonać odpowiednie operacje, takie jak zapisywanie przesłanych danych do pliku tekstowego na serwerze FTP. W tym pliku możesz również generować unikalne numery plików, aby

Aby przesyłać dane do bazy danych MySQL, wciąż musisz skorzystać z metody POST lub GET do przekazania danych z formularza do serwera. Plik PHP nadal jest jednym z najpopularniejszych sposobów obsługi formularzy i komunikacji z bazą danych.

Ogólny proces wygląda następująco:

 1. Formularz HTML: Stworzysz formularz HTML z odpowiednimi polami (imię, nazwisko, numer telefonu) oraz przyciskiem „Wyślij”.
 2. Skrypt PHP: Stworzysz plik PHP, który będzie obsługiwał przesłane dane z formularza. W tym pliku możesz nawiązać połączenie z bazą danych MySQL, a następnie wstawić przesłane dane do odpowiedniej tabeli w bazie danych.
 3. Baza danych MySQL: Musisz mieć dostęp do bazy danych MySQL. Możesz utworzyć tabelę w bazie danych, która będzie miała kolumny odpowiadające polom z formularza (np. „imie”, „nazwisko”, „numer_telefonu”).
 4. Zabezpieczenia: Warto również pamiętać o zabezpieczeniach, takich jak walidacja i oczyszczanie danych, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem i SQL Injection.

Ogólnie rzecz biorąc, proces ten pozostaje podobny do przesyłania danych na serwer FTP. Jednakże, zamiast tworzenia pliku tekstowego, będziesz wstawiał dane do bazy danych MySQL. Dlatego nadal potrzebujesz pliku PHP, aby obsłużyć przesłane dane z formularza i umieścić je w bazie danych.

Zadzwoń