Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

4.1. Wprowadzenie do tworzenia tabel w HTML

Witaj w pierwszej lekcji poświęconej tabelom! Tabele są niezwykle przydatnym narzędziem w projektowaniu stron internetowych, umożliwiając organizację i prezentację danych w sposób czytelny i uporządkowany. W tej lekcji dowiesz się, jak tworzyć proste tabele za pomocą znaczników HTML, jak dostosować ich wygląd oraz jak dodać nagłówki, aby jeszcze lepiej przedstawić informacje na swojej stronie.

Znaczenie i rola tabel na stronach internetowych

Tabele stanowią kluczowy element w prezentacji danych na stronach internetowych. Służą one do uporządkowanego układania informacji, takich jak dane liczbowe, tekstowe, a nawet obrazy. Dzięki tabelom możemy łatwo porównywać dane oraz tworzyć przejrzyste struktury, co zwiększa czytelność i estetykę strony.

Tworzenie prostych tabel za pomocą znaczników HTML

Podstawą tworzenia tabel jest znacznik HTML o nazwie <table>. Możemy używać go do definiowania obszaru, w którym umieszczamy nasze dane tabelaryczne. Każdy wiersz w tabeli tworzony jest za pomocą znacznika <tr>, natomiast komórki zawierające dane umieszczamy wewnątrz znacznika <td>. Dzięki tej strukturze możemy swobodnie organizować informacje w kolumnach i wierszach.

<table>
 <tr>
  <td>Dane 1</td>
  <td>Dane 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dane 3</td>
  <td>Dane 4</td>
 </tr>
</table>

Dostosowywanie wyglądu tabeli za pomocą atrybutów

Możemy wpływać na wygląd tabeli za pomocą różnych atrybutów HTML. Na przykład, atrybut „border” kontroluje grubość ramki wokół tabeli, „cellspacing” ustala odstępy między komórkami, a „cellpadding” określa odstępy między zawartością komórek a ich ramkami. Te atrybuty pozwalają dostosować wygląd tabeli do naszych potrzeb.

<table border="1" cellspacing="10" cellpadding="5">
 <tr>
  <td>Dane 1</td>
  <td>Dane 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dane 3</td>
  <td>Dane 4</td>
 </tr>
</table>

Oprócz atrybutów takich jak cellspacing, cellpadding i border, istnieją inne atrybuty HTML przydatne podczas tworzenia i dostosowywania tabel na stronach internetowych. Oto kilka z nich:

 1. colspan i rowspan: Atrybuty te pozwalają na łączenie komórek w poziomie (colspan) i pionie (rowspan), tworząc komórki o większej szerokości lub wysokości niż standardowe komórki.
 2. align i valign: Atrybuty te pozwalają na wyrównywanie treści wewnątrz komórek w poziomie (left, center, right) i pionie (top, middle, bottom).
 3. bgcolor: Ten atrybut pozwala określić kolor tła komórki tabeli.
 4. width i height: Pozwalają na określenie szerokości i wysokości komórki.
 5. scope: Ten atrybut jest używany w nagłówkach (<th>) i określa, czy dany nagłówek odnosi się do kolumny (col) czy wiersza (row).
 6. abbr: Określa skróconą wersję tekstu, która jest wyświetlana jako podpowiedź, gdy użytkownik najedzie myszką na zawartość komórki.
 7. headers: Określa, które komórki są związane z danym nagłówkiem. Pomaga w tworzeniu bardziej złożonych relacji między danymi w tabeli.
 8. bordercolor: Pozwala określić kolor ramki tabeli.
 9. summary: Udostępnia krótki opis zawartości tabeli, który jest wyświetlany dla użytkowników korzystających z czytników ekranu.
 10. sortable: Ten atrybut wskazuje, czy tabela jest sortowalna, co może być przydatne w przypadku tabel z danymi.

Pamiętaj, że wiele z tych atrybutów jest starszych i może być zastąpionych lub bardziej precyzyjnie kontrolowanych za pomocą CSS. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach mogą być wciąż użyteczne, szczególnie w kontekście dostosowywania tabel dla celów kompatybilności i dostępności.

Stylowanie tabel za pomocą CSS

Dodatkowo, możemy użyć CSS do precyzyjnego stylizowania tabel. Dzięki temu możemy zmieniać kolory tła, czcionki, marginesy oraz wiele innych właściwości, aby dostosować tabelę do wyglądu całej strony.

table {
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
}

td, th {
 border: 1px solid black;
 padding: 8px;
 text-align: left;
}

Dodawanie nagłówków do tabeli

Nagłówki w tabelach są kluczowe dla identyfikacji zawartości kolumn. Możemy je dodawać za pomocą znacznika <th>, który działa podobnie do znacznika <td>. Nagłówki są zazwyczaj pogrubione i podkreślone, co ułatwia odczytanie treści tabeli.

<table>
 <tr>
  <th>Kolumna 1</th>
  <th>Kolumna 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dane 1</td>
  <td>Dane 2</td>
 </tr>
</table>

Jak połączyć kolumny w wierszu tabeli HTML w jedną komórkę?

Aby połączyć kolumny w wierszu tabeli w jedną komórkę, możesz wykorzystać atrybut colspan w znaczniku <td> lub <th>. Atrybut ten określa, na ile komórek w poziomie ma się rozciągać dana komórka. Oto przykład:

<table>
 <tr>
  <th>Nagłówek 1</th>
  <th colspan="2">Połączone Kolumny</th>
  <th>Nagłówek 2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dane 1</td>
  <td>Dane 2</td>
  <td>Dane 3</td>
  <td>Dane 4</td>
 </tr>
</table>

W powyższym przykładzie druga komórka w wierszu została połączona z trzecią komórką przy użyciu colspan="2". Dzięki temu całość zajmuje tę samą przestrzeń, a zawartość 2 kolumn jest wyśrodkowana w jednej komórce. 4 kolumna pozostała bez zmian.

Jeśli zmienimy wartość colspan na 3, wtedy zawartość kolumny 2, 3 i 4 zostanie wyświetlona pod nowym nagłówkiem.

Jak połączyć kilka komórek w kolumnie i utworzyć jedną komórkę?

Aby połączyć kilka komórek w jedną kolumnę w tabeli HTML, możesz użyć atrybutu rowspan w odpowiednich komórkach. Oto przykład:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<table border="1">
 <tr>
  <th>Przedmiot</th>
  <th>Ocena</th>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan="2">Matematyka</td>
  <td>5</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>4</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Fizyka</td>
  <td>3</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

W tym przykładzie, w pierwszym wierszu tabela ma jedną komórkę, „Matematyka”, która jest połączona przez atrybut rowspan="2" z kolejnym wierszem, tworząc jedną wspólną komórkę dla dwóch wierszy. To samo można zastosować dla innych kolumn, aby łączyć komórki w pionie.

Przykład zastosowania kilku atrybutów HTML w jednej tabeli HTML (bez CSS)

Oto przykład zastosowania kilku atrybutów HTML w jednej tabeli:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<table border="2" cellspacing="10" cellpadding="5">
 <tr>
  <th colspan="2" bgcolor="#f2f2f2">Dane osobowe</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Imię:</td>
  <td>Jakub</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wiek:</td>
  <td>30</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

W tym przykładzie użyto atrybutów border, cellspacing, cellpadding, colspan oraz bgcolor do dostosowania wyglądu i struktury tabeli. Atrybuty te pozwalają kontrolować obramowanie, odstępy między komórkami, łączenie komórek oraz kolor tła nagłówka tabeli.

Przykład 2 zastosowania kilku atrybutów HTML w jednej tabeli HTML (bez CSS)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<table border="2" cellspacing="10" cellpadding="5" align="center" width="50%">
 <caption>Przykład tabeli z różnymi atrybutami</caption>
 <colgroup>
  <col width="30%">
  <col width="70%">
 </colgroup>
 <tr>
  <th colspan="2" bgcolor="#f2f2f2">Dane osobowe</th>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top">Imię:</td>
  <td>Jakub</td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="bottom" bgcolor="#e6e6e6">Wiek:</td>
  <td>30</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center" height="50" bgcolor="#d9d9d9">Podsumowanie</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

W tym przykładzie wykorzystano atrybuty align, valign, bgcolor, width, height oraz summary do dostosowania różnych elementów tabeli. Atrybuty te pozwalają kontrolować położenie, szerokość, wysokość oraz wygląd komórek i całej tabeli.

Przykład zastosowania kilku atrybutów w jednej tabeli z użyciem CSS

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
 }
 th, td {
  border: 1px solid black;
  padding: 8px;
  text-align: left;
 }
</style>
</head>
<body>

<table cellspacing="10" cellpadding="5" border="2" bordercolor="#ff0000">
 <tr>
  <th colspan="2">Dane osobowe</th>
  <th rowspan="2">Zdjęcie</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Imię:</td>
  <td>Jakub</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wiek:</td>
  <td>30</td>
  <td><img src="avatar.jpg" alt="Zdjęcie profilowe" width="50" height="50"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#f2f2f2">Uwagi:</td>
 </tr>
 <tr>
  <td headers="imie">Imię:</td>
  <td headers="imie">Anna</td>
  <td headers="imie" abbr="Zdjęcie profilowe"><img src="avatar.jpg" alt="Zdjęcie profilowe" width="50" height="50"></td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

W tym przykładzie wykorzystano atrybuty cellspacing, cellpadding, border, bordercolor, colspan, rowspan, align, valign, bgcolor, headers, abbr w celu dostosowania wyglądu i struktury tabeli oraz określenia relacji między komórkami a nagłówkami. Warto zauważyć, że w większości przypadków te atrybuty mogą być zastąpione zaawansowanym stylowaniem CSS.

Zadzwoń