Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

3.7. Linki zewnętrzne do innych stron

Linki zewnętrzne są odnośnikami prowadzącymi użytkowników do innych stron internetowych spoza Twojej witryny. Tworzenie takich linków może być przydatne w celu udostępniania ciekawych treści, wsparcia informacyjnego lub wskazania źródła. Oto kilka ważnych punktów związanych z linkami zewnętrznymi:

  1. Użycie Znacznika <a>: Do tworzenia linków zewnętrznych używamy znacznika <a>, tak jak w przypadku linków wewnętrznych. Różnica polega na tym, że adres URL witryny zewnętrznej jest podawany jako wartość atrybutu href.
  2. Bezpieczeństwo i Wiarygodność: Linki zewnętrzne powinny prowadzić do wiarygodnych i bezpiecznych witryn. Upewnij się, że prowadzisz użytkowników do zaufanych źródeł, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z złośliwym oprogramowaniem lub phishingiem.
  3. Atrybut target: Aby otworzyć link w nowej karcie przeglądarki, możesz dodać atrybut target do znacznika <a>. Atrybut ten może przyjąć różne wartości, w tym _blank, co oznacza, że link otworzy się w nowej karcie. Na przykład: <a href="https://www.zewnetrzna-strona.pl" target="_blank">Przykładowa Strona Zewnętrzna</a>.
  4. Relacje Nofollow: Atrybut rel="nofollow" może być używany, aby wskazać wyszukiwarkom, że nie powinny śledzić danego linku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku linków, które nie są rekomendacją lub powiązane są z płatnymi treściami.
  5. Rozwijanie Kontekstu: Przed otwarciem linku zewnętrznego, warto dostarczyć użytkownikowi informacji o tym, dokąd prowadzi link. Możesz to zrobić za pomocą odpowiedniego tekstu kotwicy (anchor text) lub krótkiego opisu.
  6. Sprawdzanie Działania: Upewnij się, że linki zewnętrzne prowadzą tam, gdzie zamierzasz, i że są aktywne. Regularne sprawdzanie linków pozwoli uniknąć sytuacji, w których użytkownicy natkną się na błąd 404.

Pamiętaj, że umiejętne stosowanie linków zewnętrznych może wzbogacić zawartość Twojej strony i dostarczyć użytkownikom wartościowych informacji lub źródeł wsparcia.

1. Tworzenie Linków Zewnętrznych: Aby utworzyć link zewnętrzny, używamy znacznika <a> (anchor) i atrybutu href, który określa adres URL docelowej strony. Oto przykład:

<a href="https://www.przykladowa-strona.pl">Przykładowa Strona</a>

2. Atrybut Target: Atrybut target pozwala kontrolować, w jakim kontekście ma zostać otwarty link. Wartość _blank powoduje otwarcie linku w nowej karcie lub oknie przeglądarki. To przydatne, gdy chcemy, aby użytkownik nie opuszczał naszej strony, a jednocześnie miał dostęp do zewnętrznej zawartości.

<a href="https://www.inna-strona.pl" target="_blank">Inna Strona</a>

Wpływ Atrybutu Target: Atrybut target="_blank" otwiera link w nowej karcie lub oknie przeglądarki. To szczególnie przydatne w przypadku zewnętrznych linków, aby użytkownik nie tracił dostępu do naszej strony. Jednak nie zaleca się nadużywania tego atrybutu, aby nie utrudniać nawigacji użytkownikom.

Przykład Użycia Atrybutu Target: Załóżmy, że na naszej stronie mamy odnośnik do strony „Kursy Online”, który jest zewnętrznym źródłem. Chcemy, aby użytkownik mógł przejść do tej strony, ale nie opuszczał naszej witryny. W takim przypadku użyjemy atrybutu target="_blank":

<a href="https://www.kursy-online.pl" target="_blank">Kursy Online</a>

Podsumowanie

Linki zewnętrzne są istotnym elementem stron internetowych, umożliwiającym użytkownikom dostęp do różnych źródeł informacji. Atrybut target pozwala kontrolować, czy link zostanie otwarty w tej samej czy nowej karcie przeglądarki. Pamiętajmy, aby korzystać z atrybutu target w sposób umiarkowany, aby nie utrudniać użytkownikom nawigacji.

Zadzwoń