Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

3.5. Tworzenie linków tekstowych w HTML

Linki tekstowe są fundamentalnym elementem interakcji na stronach internetowych. Za pomocą znacznika <a> możemy tworzyć odnośniki, które pozwalają użytkownikom przenosić się między różnymi stronami oraz dostarczać dodatkowe informacje. Wprowadźmy się w temat tworzenia linków tekstowych:

Użycie znacznika <a> do tworzenia linków:Aby utworzyć link tekstowy, używamy znacznika <a> (anchor). Wartość atrybutu href definiuje docelowy adres URL, do którego link prowadzi.

<a href="https://www.przykladowastrona.pl">Odwiedź Przykładową Stronę</a>

Umieszczanie tekstów kotwic (anchor text) w linkach:

Tekst, który jest widoczny dla użytkownika i stanowi klikalną część linku, nazywany jest tekstem kotwicznym (ang. anchor text). To ważne, aby ten tekst był zrozumiały i opisowy.

<a href="https://www.przykladowastrona.pl">Przykładowa Strona Internetowa</a>

Tworzenie odnośników do innych stron:

Możemy używać znacznika <a> do tworzenia odnośników do innych stron internetowych. Wartość atrybutu href wskazuje na adres URL docelowej strony.

<a href="https://www.innastrona.pl">Odwiedź Inną Stronę</a>

Tworzenie linków tekstowych jest kluczowym aspektem nawigacji i komunikacji na stronach internetowych. Starannie wybrane teksty kotwiczne oraz odpowiednio skonfigurowane odnośniki mogą poprawić doświadczenie użytkowników podczas przeglądania treści online.

Stosowanie atrybutów alt i title w linkach URL w HTML

Atrybuty alt i title są ważnymi elementami tworzenia linków, które wpływają na dostępność i informacje wyświetlane użytkownikom. Oto jak można stosować te atrybuty w linkach:

Atrybut alt w obrazach-linkach:

Jeśli tworzysz link wokół obrazu za pomocą znacznika <a>, to atrybut alt dla obrazu jest nadal ważny, ponieważ dostarcza alternatywny tekst, który jest wyświetlany, gdy obraz nie może być załadowany lub dla osób korzystających z czytników ekranowych.

<a href="https://www.przykladowastrona.pl">
  <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu dla dostępności" />
</a>

Atrybut title dla dodatkowych informacji:

Atrybut title można wykorzystać, aby dostarczyć dodatkowe informacje przy najechaniu kursorem na link. To ma znaczenie dla użytkowników, którzy mogą chcieć poznać więcej szczegółów przed kliknięciem linku.

<a href="https://www.przykladowastrona.pl" title="Kliknij, aby dowiedzieć się więcej">
  Przykładowa Strona
</a>

Stosowanie atrybutów alt i title w linkach pomaga w zapewnieniu dostępności i lepszym zrozumieniu treści dla użytkowników. Pamiętaj, że ich odpowiednie wykorzystanie przyczyni się do bardziej przyjaznego i użytecznego doświadczenia na Twojej stronie internetowej.

Zadzwoń