Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

3.4. Zagnieżdżanie list

Zagnieżdżanie list wewnątrz innych list jest przydatnym narzędziem do organizowania treści i tworzenia hierarchii. Możemy zagnieżdżać zarówno listy nienumerowane (<ul>) jak i numerowane (<ol>) w innych listach. To pozwala nam tworzyć bardziej kompleksową strukturę i układać informacje w sposób czytelny. Oto przykład:

<ul>
 <li>Warstwa 1
  <ul>
   <li>Podwarstwa 1.1</li>
   <li>Podwarstwa 1.2
    <ul>
     <li>Pod-podwarstwa 1.2.1</li>
     <li>Pod-podwarstwa 1.2.2</li>
    </ul>
   </li>
  </ul>
 </li>
 <li>Warstwa 2</li>
</ul>

Wynik tego kodu będzie wyglądać tak:

 • Warstwa 1
  • Podwarstwa 1.1
  • Podwarstwa 1.2
   • Pod-podwarstwa 1.2.1
   • Pod-podwarstwa 1.2.2
 • Warstwa 2

Zagnieżdżanie list jest szczególnie przydatne, gdy chcemy przedstawić hierarchiczne relacje między elementami, takie jak kategorie i podkategorie, instrukcje krok po kroku czy dowolne powiązania między elementami. Dzięki temu możemy bardziej czytelnie i logicznie strukturyzować naszą treść, co ułatwia użytkownikom nawigację i zrozumienie prezentowanych informacji.

Zadzwoń