Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

2.2. Dodawanie nagłówków i paragrafów

W tej części lekcji dowiesz się, jak tworzyć nagłówki i paragrafy w dokumencie HTML. Nagłówki służą do wyróżnienia ważnych tytułów i nagłówków sekcji na stronie, podczas gdy paragrafy pozwalają na organizowanie tekstu w spójne bloki. Ponadto, nauczysz się używać znaczników tekstowych, takich jak <strong> i <em>, aby wyróżnić treści i nadać im odpowiednią wagę.

Tworzenie Nagłówka za pomocą znacznika <h1>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dodawanie Nagłówka i Paragrafów</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj na Mojej Stronie!</h1>
  <p>To jest przykład użycia znacznika h1 do stworzenia nagłówka strony.</p>
</body>
</html>

W tym przykładzie użyliśmy znacznika <h1> do stworzenia nagłówka głównego strony. Znacznik ten nadaje tekstowi większą wagę i wyświetla go w większym rozmiarze czcionki.

Dodawanie Paragrafów przy użyciu znacznika <p>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dodawanie Nagłówka i Paragrafów</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj na Mojej Stronie!</h1>
  <p>To jest przykład użycia znacznika p do stworzenia paragrafu.</p>
  <p>Możesz dodać więcej paragrafów, aby zorganizować treść strony.</p>
</body>
</html>

W tym przykładzie użyliśmy znacznika <p> do stworzenia dwóch paragrafów. Znacznik ten tworzy nowy blok tekstu, co pomaga w czytelności i organizacji treści.

Wykorzystanie znaczników tekstowych <strong> i <em>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dodawanie Nagłówka i Paragrafów</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj na Mojej Stronie!</h1>
  <p>To jest <strong>ważny</strong> tekst, który jest wyróżniony jako ważny.</p>
  <p>Tutaj używamy <em>kursywy</em> do podkreślenia pewnych słów.</p>
</body>
</html>

W tym przykładzie użyliśmy znacznika <strong> do wyróżnienia tekstu jako ważnego oraz znacznika <em> do nadania kursywy. Te znaczniki pomagają nadać odpowiednie znaczenie i wyróżnić pewne fragmenty tekstu na stronie.

O czym pamiętać dodając nagłówki i paragrafy?

Istnieje kilka dodatkowych kwestii, które warto wiedzieć na temat dodawania nagłówków i paragrafów w HTML, aby tworzyć bardziej czytelny i semantycznie poprawny kod:

 1. Hierarchia nagłówków: Nagłówki w HTML mają hierarchiczną strukturę, zaczynając od <h1> (najważniejszy) i schodząc w dół do <h6> (najmniej ważny). Zaleca się stosowanie tej hierarchii w sposób logiczny, aby poprawić dostępność i semantykę strony.
 2. Unikaj nadmiernego używania nagłówków: Nie używaj nagłówków tylko dla zwiększenia rozmiaru czcionki lub wizualnego efektu. Nagłówki powinny odzwierciedlać strukturę treści i nadawać jej hierarchię.
 3. Paragrafy dla tekstu: Zawsze umieszczaj tekst w paragrafach za pomocą znacznika <p>. Unikaj umieszczania nagłówków wewnątrz paragrafów, zamiast tego stosuj je jako osobne elementy.
 4. Znaczniki tekstowe: Znaczniki <strong> i <em> służą nie tylko do wyróżniania tekstu wizualnie, ale także do nadawania znaczenia semantycznego. <strong> oznacza tekst jako ważny lub istotny, podczas gdy <em> oznacza tekst jako akcentowany lub skupiający uwagę.
 5. Zgodność z HTML5: Współczesne strony internetowe powinny stosować standardy HTML5 i elementy semantyczne, takie jak <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> itp., aby poprawić strukturę i znaczenie treści.
 6. Wspieranie wersji językowych: Przy użyciu atrybutu lang, możesz wskazać język strony, co jest ważne dla dostępności i indeksowania przez wyszukiwarki, zwłaszcza na wielojęzycznych stronach.
 7. Pamiętaj o spójności: Staraj się zachować spójność stylu i formatowania nagłówków oraz paragrafów na stronie, aby tworzyć estetycznie przyjemne i czytelne treści.
 8. Praktykuj semantykę: Stosowanie odpowiednich znaczników znacznie poprawia semantykę strony, co wpływa na SEO i dostępność. Dlatego zawsze wybieraj odpowiednie znaczniki do opisywania treści.
Zadzwoń