Agencja interaktywna | Strony WWW | Pozycjonowanie | Social Media

Projektujemy i budujemy strony internetowe, pozyskujemy klientów, zwiększamy sprzedaż i promujemy Twoją markę w sieci Internet.

1.3 Znaczniki i elementy

Zrozumienie znaczenia znaczników HTML oraz ich praktyczne zastosowanie w tworzeniu różnych elementów strony internetowej.

Co to są znaczniki HTML i jak są one używane

Znaczniki HTML to specjalne elementy oznaczone nawiasami ostrymi (< >), które definiują strukturę i zawartość dokumentu HTML. Znaczniki wskazują przeglądarkom, jak wyświetlić daną treść na stronie. Są one fundamentalnymi elementami języka HTML i pozwalają na tworzenie różnych typów treści, takich jak tekst, obrazy, linki itp.

Podstawowe znaczniki tekstowe

Znacznik <h1>

Znacznik nagłówka (<h1>) służy do tworzenia tytułów lub nagłówków na stronie. Im niższy numer, tym mniejsza jest wielkość nagłówka. Na przykład:

<h1>To jest tytuł główny</h1>
<h2>To jest podtytuł</h2>

Znacznik <p>

Znacznik paragrafu (<p>) definiuje akapit tekstu. Jest używany do grupowania tekstu w bloki. Na przykład:

<p>To jest przykładowy akapit tekstu.</p>

Znacznik <strong>

Znacznik wytłuszczenia (<strong>) nadaje tekstowi wyróżnienie w postaci pogrubienia, podkreślając jego znaczenie. Na przykład:

<p>To jest <strong>ważny</strong> akapit tekstu.</p>

Znacznik <em>

Znacznik podkreślenia (<em>) dodaje kursywę do tekstu, podkreślając jego znaczenie lub akcentując. Na przykład:

<p>To jest <em>podobne</em> do kursywy akapit tekstu.</p>

Znacznik <br>

Znacznik przerwy (<br>) tworzy nową linię wewnątrz tekstu. Jest używany, gdy chcemy przenieść część tekstu do nowej linii, bez tworzenia nowego akapitu. Na przykład:

<p>To jest pierwsza linia.<br>To jest druga linia.</p>

Umiejętność tworzenia bloków tekstu i wyróżniania treści

Dzięki wykorzystaniu znaczników HTML możemy tworzyć bloki tekstu oraz wyróżniać różne fragmenty zawartości. Znaczniki takie jak <h1>, <p>, <strong>, <em> i <br> pozwalają na strukturyzację i formatowanie tekstu, co przyczynia się do czytelności oraz estetyki strony internetowej. Pamiętajmy, że umiejętne korzystanie z tych znaczników pozwala na tworzenie atrakcyjnych i czytelnych treści dla użytkowników.

Zadzwoń